Quy trình

THỦ TỤC ĐÓNG HỌC PHÍ:

– Học phí được thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Nhà trường.

– Đối với những học sinh nhập học lần đầu, phí nhập học và học phí phải được đóng trước ngày đầu tiên trẻ đến trường và theo quy định của trường Sen Hồng tại thời điểm nhập học.

Lưu ý: 

Xin quý vị lưu ý, học phí được thu theo từng tháng từ ngày 01- 05 hàng tháng. Nếu quá hạn 05 ngày ( đến ngày 10 hàng tháng, Nhà trường sẽ gửi thông báo thu đề nghị phụ huynh đóng tiền cho con. 

X