Quy định các khoản thu

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC SINH NHẬP HỌC LẦN ĐẦU

1. Phí đăng kí nhập học:  500.000 VNĐ ( Khoản phí này chỉ đóng duy nhất một lần khi trẻ nhập trường và không hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào).

2.Tiền đóng góp ban đầu cho 1 năm học: 1.000.000 VNĐ ( mỗi năm đóng một lần vào đầu năm học, không hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào).

Trong đó: – 200.000 VNĐ: phí xây dựng trường

– 400.000 VNĐ: phí đóng góp hoạt động chung

( Bao gồm các hoạt động: Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung Thu, Khai giảng năm học, Tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tết Nguyên Đán)

– 400.000 VNĐ: Học phẩm, đồ chơi của các con cho 1 năm học.

3. Tiền đóng góp ban đầu cho 1 năm học cũng được áp dụng hình thức miễn giảm như tiền học phí.

X