Chế độ

HÌNH THỨC GIẢM HỌC PHÍ:
-Đối với những gia đình có 2 cont heo học tại trường thì được giảm 50% học phí cho con thứ 2.
– Đối với gia đình có hai con là anh em họ theo học tại trường được giảm 30% học phí/ 2 con, được chia đều trên 2 con, mỗi con 15% trong trường hợp bố hoặc mẹ các bé có quan hệ ruột thịt với nhau.
– Đối với những gia đình có 3 con trở lên theo học tại trường có quan hê là anh em ruột và anh em họ thì được hưởng theo một chế độ duy nhất: anh em ruột hoặc anh em họ.

X